Asfalt Geogridi

ASFALT GEOGRİDİ

Asfalt imalatlarında farklı tipte üretilmiş geogrid ürünleri donatı elemanı olarak kullanılmaktadır.

  • Yansıma çatlaklarının onarılması
  • Yeni asfalt tabakasının  taşıma gücünün ve ömrünün artırılası
  • Asfalt yamalarında, iki tabakanın farklı çalışmasının önüne geçilmesi vb. faydalar için kullanılırlar.

 

Kullanılan geogrid bazı durumlarda geotekstille birlikte kullanılarak asfalt geokompoziti olarak ta uygulanırlar. kullanılan geogridin:

  • Düşük uzama değerlerine sahip olması,
  • Yüksek taşıma kapasitesine sahip olması,
  • Asfaltın uygulanma sıcaklığına dayanıklı olması gerekmektedir.