Geogrid

Geogrid

Zemin içerisinde çekme bölgelerinde olşan gerilmeyi taşımak için çeşitli polimerlerden imal edilmiş, yüksek dayanıma sahip geosentetik donatı. Geogrid için yapılabilecek en temel tanım bu olsa gerek.

Geogridlerin üretim metoduna göre üç farklı çeşidi bulunmaktadır.

  1. Örgü yöntemiyle genelde polyester elyaf kullanılarak imal edilen, Örgülü Geogridler,
  2. Polipropilen, Polietilen gibi polimerinin ısıl ortamda gerilerek ekstrude olarak imal edilen, Ekstrude Geogridler,
  3. Ekstrude olarak imal edilmiş Polyester veya Polipropilen çubukların ek yerlerinden ısıl işlem ile birleştirilmesiyle imal edilen, Şerit Geogridler,
geogrid-1
geogrid2

Geogridler Nerede Kullanılır?

Geogridler zeminin yük taşıma kabiliyetini artıran ürünler olduğu için;

  1. Zemin iyileştirme tabakalarının kalınlıklarını azaltır.
  2. Alternatif çözüm sağlar.
  3. Geoteknik çözümlerin bir parçası olarak kullanılarak, elde edilen faydayı artırır.

Mevcut zemin, üst yapıdan gelen yükleri taşımak için yeterli kabiliyete sahip değil ise, bu durumda birçok Geoteknik çözüm üretmek mümkündür. Basınç dayanımı yüksek zemin ile çekme dayanımı yüksek Geogridin birlikte kullanılmasıyla zemin beklenen performansı sağlayabilir.

geogrid2b
geogrid3

Zeminin yük taşıma kapasitesini artırmak için geogridler kullanılarak çok farklı uygulamalar yapılabilir.

– Temel Güçlendirmeleri
– Zayıf Zemin Islahları
– Donatılı Duvarlar
– Yol Dolguları
– Kazık Başlık Platformları

Geogrid Çalışma Prensibi

Geogrid uygulandığı tabakada zemine gelen çekme gerilmelerini, kenetlenme ve sürtünme etkileşimiyle üzerine alarak çalışır. Betonarmede Beton-Demir etkileşiminde olduğu gibi Zemin-Geogrid etkileşimiyle mevcut zeminin daha fazla yük taşıması sağlanır.
Bu şekilden de görüldüğü gibi Geogrid zemin etkileşiminde kenetlenme mekanizması çok açık bir şekilde çalışmaktadır.
Geogrid zemin tabakalarının bir bütün olarak çalışmasını sağlamaktadır. Böylece zemin tek başına taşıyamayacağı yükleri Geogrid yardımıyla taşıyabilecektir.

geogrid4a
geogrid4b

– Zemin emniyet gerilmelerini artırır
– Oluşacak oturmaları minimuma indirir ve uniform bir oturma oluşur.
– Ekonomik ve hızlı bir yöntemle çözüme ulaştırır

geogrid5

Her türlü geogrid kullanımı bir mühendislik uygulamasıdır ve uygulamaya karar vermeden önce mutlaka bu konuda deneyimli bir geoteknik mühendisi tarafından hesaplarının yapılması gerekmektedir. YMN GRUP olarak, projenizde Geogrid kullanarak bir fayda sağlanıp sağlanmayacağının analizini ve Geogrid uygulaması yapılacaksa da projesinin hazırlanmasını ücretsiz olarak yapıyoruz. Geoteknik ve Geosentetik mühendisliği çalışması olan bu hizmetimizi, bu konuda 15 yılı aşan mühendislik deneyimimiz ve dünya çapında yaptığımız çözüm örnekleri ışığında yürütüyoruz.