Lagün Yalıtımı

LAGÜN YALITIMI

Hayvan çiftliklerinde, hayvanların atıklarının geçici veya kalıcı olarak depolanması gerekebilmektedir. Bu sebeple hazırlanan lagünlerin geçirimsizliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu geçirimsizlik sistemini HDPE geomembranlar ile yapıyoruz.

Ülkemizde hergeçen gün yaygınlaşan hayvan çiftliklerinde bu lagün sistemlerinde HDPE geomembranlar çok hızlı ve başarılı çözümler sağlamaktadırlar.